Profesionalno šminkanje — individualna obuka

Profesionalno šminkanje — individualna obuka

Cena individualne obuke za profesionalnog šminkera  je od 250€. Na kraju kursa se dobija sertifikat i polaznici su osposobljeni za samostalni rad.

Na kursu obrađujemo sledeće teme:

individualna obuka za profesionalno šminkanje